De belangrijkste strategische tech-trends voor 2024

netwerkbeheer Met deze strategische tech-trends voor 2024 maakt jouw organisatie de grootste impact

tech trends 2024

Nadat organisaties een groot deel van 2023 hebben besteed aan het onderzoeken waar generatieve AI in hun organisaties past, ligt de focus het komende jaar op het verbinden van AI met de bedrijfsstrategie.

Dat is de belangrijkste conclusie van de door Gartner onlangs gepubliceerde strategische tech-trends voor 2024. Hieronder de belangrijkste trends uit het rapport in een notendop:

Democratized generative AI

Generatieve AI verspreidt zich verder binnen organisaties, naarmate de toegangsbarrière tot de technologie blijft verdwijnen.

Door het democratiseren van generatieve AI, blijft deze technologie niet langer beperkt tot een selecte groep experts of grote(re) organisaties. De toegankelijkheid van technologie wordt hierdoor verbreed en zowel creativiteit als innovatie wordt gestimuleerd; ongeacht de technische achtergrond van medewerkers. Strategisch gezien zal deze tech-trend in 2024 bijdragen aan het werven van toekomstige medewerkers binnen (technologische) bedrijven. Door het implementeren van gebruiksvriendelijke tools en/of platforms, kunnen niet-technische medewerkers zonder diepgaande programmeerkennis hierin experimenteren. Al met al biedt deze tech-trend veel kansen om als organisatie zich te onderscheiden van anderen en ècht impact te kunnen maken.

AI-trust, risk and securitymanagement

Met de groeiende acceptatie van AI wordt het cruciaal om beveiligings- en privacy maatregelen te implementeren. Alleen zo kunnen we de negatieve effecten van AI-oplossingen voorkomen.

Om beveiligingslekken, -aanvallen, en privacyzorgen te voorkomen is het onmisbaar om maatregelen te implementeren. AI-algoritmen kunnen namelijk fouten bevatten wanneer deze zijn getraind op onjuiste of beperkte gegevens. Technologische bedrijven moeten zorgen voor hoge gegevenskwaliteit en transparantie bij het trainen van AI-systemen. Daarnaast moeten de gegevens zorgvuldig gevalideerd worden zodat er geen intrinsieke vooroordelen zijn, die invloed kunnen hebben op resultaten en beslissingen die het systeem produceert.

Strategisch gezien maak je als organisatie impact wanneer je de negatieve effecten van de tech-trend in 2024, voorblijft. Implementeer beveiligingsmaatregelen zoals encryptie, toegangscontrole en regelmatige beveiligingsaudits. Dit resulteert in AI-trust, risk and securitymanagement.

Als persoonlijke gegevens gebruikt worden om AI-systemen te trainen of te voeden, kan dit leiden tot inbreuk op privacy. Om de privacy van het bedrijf en medewerkers te beschermen, dient het bedrijf de juiste toestemming te verkrijgen om gegevens te anonimiseren of pseudonimiseren. Ook privacywetten en -normen dienen nageleefd te worden bij het gebruik van persoonlijke gegevens in AI-systemen. Training en bewustwording is cruciaal om medewerkers op te leiden om met de risico’s en best practices van AI om te gaan.

Om te voorkomen dat AI-gerelateerde problemen schade toebrengen aan het bedrijf en de samenleving, dienen we proactief bovenstaande kwesties aan te pakken. Op deze manier behouden we het vertrouwen van klanten en gebruikers.

AI-ondersteunde ontwikkeling

We gaan AI gebruiken om op een efficiëntere manier software te ontwikkelen. Ontwikkelaars houden zo meer tijd over voor strategische taken.

Misschien wel één van de grootste strategische tech-trends voor 2024. Softwareontwikkelaars zijn doorgaans van nul tot eindresultaat betrokken bij proces om software te ontwikkelen.
Door AI-ondersteuning starten ontwikkelaars niet meer bij nul, maar kunnen zij bijvoorbeeld instappen bij optimalisering. Zij hebben hierdoor meer tijd voor creatieve en strategische aspecten binnen hun werkzaamheden.

Als resultaat zal software sneller en efficiënter ontwikkeld worden, en wordt de productiviteit van ontwikkelaars verhoogd. Ook probleemoplossingen kunnen sneller worden verholpen.

Intelligente toepassingen

Meer apps worden “intelligent” en kunnen zelfstandig reageren op basis van wat ze hebben geleerd. Zo kunnen ze beter inspelen op de behoeften van gebruikers.

Tech en IT-trends zullen zich in 2024 in rap tempo ontwikkelen. Het intelligenter maken van apps biedt veel strategische kansen om je als organisatie te onderscheiden. Repetitieve taken kunnen gemakkelijk worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd, waardoor medewerkers zich op andere taken kunnen concentreren. Intelligente toepassingen bieden enorm veel kansen om gebruikersbehoeften te verbeteren zodat zij relevante content en aanbevelingen ontvangen. Dit zal resulteren in een hogere klanttevredenheid en klantloyaliteit. Klanten worden aangetrokken door op maat gemaakte diensten, waardoor een concurrentievoordeel behaald kan worden.

Hiernaast kunnen intelligente toepassingen de innovatie stimuleren binnen het bedrijf. Nieuwe kansen en het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten kan leiden tot groei en diversificatie.

Augmented-connected workforce

Gartner verwacht dat bedrijven technologie gaan inzetten om werknemers te ondersteunen en beter te laten presteren.

Om werknemers het werk efficiënter en effectiever uit te laten voeren, kunnen bedrijven kiezen om met augmented-connected workforce te gaan werken. Hierbij draait alles om de integratie van mens en machine om samen te werken. Machines kunnen routinematige taken afhandelen en automatiseren, terwijl werknemers zich richten op taken die menselijke vindingrijkheid vereisen. Dit draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van het bedrijf.

Door middel van communicatie- en samenwerkingstools zoals video calls en shared documents, kunnen medewerkers via technologie met elkaar en de bedrijfsmiddelen in verbinding komen. Dit wordt ook wel connected workforce genoemd. Zo hebben medewerkers, zelfs op locatie, toegang tot benodigde gegevens en wordt samenwerking efficiënter.

Continuous threat exposure management

Beveiliging tegen cyberaanvallen blijft onverminderd een prioriteit.

Organisaties kunnen AI inzetten binnen hun bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld door middel van automatische dreigingsdetecties en predictieve analyses, om zich beter te beveiligen tegen cyberaanvallen. Verdachte patronen en activiteiten kunnen op deze manier sneller geïdentificeerd worden waardoor potentiële bedreigingen tijdig kunnen worden gedetecteerd. Deze strategische tech-trend biedt organisaties in 2024 onwijs veel mogelijkheden. Uiteraard moeten medewerkers ervoor zorgen dat AI-systemen bijgewerkt worden, en dat ze deze blijven trainen.

Medewerkers zelf dienen echter ook bij te dragen aan de cyberveiligheid van een organisatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat cyberveiligheid op het werk het meest wordt beïnvloed door medewerkers. Bedrijven blijken niet genoeg bewustwording te creëren omtrent de gevaren van cyberveiligheid.

Machine customers

AI wordt een belangrijke economische speler doordat algoritmen aankopen kunnen beoordelen en uitvoeren.

Deze tech-trend zal in 2024 veel teweegbrengen. Machine customers zorgt dat AI-systemen in staat zijn om autonoom beslissingen te nemen (over aankopen en financiële transacties) op basis van algoritmen en parameters die zijn ingesteld. AI kan worden gebruikt om, zonder directe menselijke tussenkomst, aankopen te doen of te beoordelen. Dit benadrukt een grote, groeiende rol van AI in zakelijke transacties en economische besluitvorming.

Duurzame technologie

Organisaties gaan zich nog meer inzetten voor duurzaamheid. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met energie-intensieve technologieën zoals AI en cloud computing.

Waarschijnlijk is duurzaamheid niet direct het eerste dat in je opkomt als we het hebben over de tech-trends voor het komend jaar. Echter zal het implementeren van duurzame technologie in 2024 een cruciale rol gaan spelen. Niet alleen een verbeterde bedrijfsreputatie, maar ook kostenbesparingen en de toegang tot nieuwe markten zullen bijdragen aan een duurzame implementatie. Een win-winsituatie voor zowel bedrijven als milieu.

Naast AI, is ook cloud computing een manier om je als organisatie meer in te zetten voor duurzaamheid. Dit technologie-model levert computer bronnen zoals opslag, rekenkracht en software via het internet. Bedrijven nemen hun diensten af van cloud serviceproviders, in plaats dat zij hun eigen fysieke servers en infrastructuur beheren.

Platform engineering

Bedrijven ontwikkelen interne platforms om hun werknemers effectiever te laten werken.

Deze tech-trend biedt platform engineering organisaties een geoptimaliseerde technologische infrastructuur, die de ontwikkeling en uitvoering van softwaretoepassingen en diensten mogelijk maakt. In essentie is het doel om een stabiele, schaalbare en betrouwbare basis te bieden waarop andere applicaties kunnen worden gehost en uitgevoerd.

Deze optimalisatie resulteert in voordelen op het gebied van operationele efficiëntie, ondersteuning van innovatie cycli, het handhaven van concurrentiekracht en het realiseren van kostenbesparingen in 2024. Het werktempo wordt hierdoor verhoogd, wat time-to-market verkort.

Industry cloudplatforms

Steeds meer organisaties omarmen cloudplatforms om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

Door industry cloudplatforms te implementeren, opereren organisaties effectiever binnen hun branche. Taken en processen kunnen worden geautomatiseerd en gegevensanalyses kunnen gemakkelijk worden opgezet. Dit resulteert erin, dat organisaties gemakkelijker inzichten verkrijgen en besluiten kunnen maken op basis van de behoeften van de branche. Strategisch gezien halen bedrijven hun concurrentievoordeel hier uit. Naast dat de ingebouwde veiligheidsmaatregelen ervoor zorgen dat gegevens en systemen beschermd worden tegen bedreigingen, houden industry cloudplatforms ook rekening met regelgeving. Dit helpt organisaties om juridische problemen te voorkomen.

Wat wordt volgens jou de tech-trend voor 2024 die de meeste impact gaat teweegbrengen?

PARTNERS