netwerkbeheer Doe de ISO 27001 checklist: Is jouw organisatie klaar voor certificering?

ISO 27001 Checklist

Bij SuitIT zetten we ons dagelijks in om onze informatiebeveiliging, en die van onze klanten, optimaal te beschermen. Om dit aan te kunnen tonen, hebben we ons als bedrijf hard gemaakt, om de ISO 27001 certificering te mogen behalen. Sinds 1 oktober 2019 zijn we ISO 27001 gecertificeerd, en hebben we jaarlijkse auditing om deze te behouden. Daarnaast helpen we jou en je organisatie ook graag met het behalen van deze certificering. 

Je hebt dus vast al eens van deze certificering gehoord. Wat deze certificering inhoudt, en voor wie deze relevant is, leggen we uit in deze blog.

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 norm is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Dit systeem omvat alle processen, procedures, richtlijnen en beveiligingsmaatregelen die een organisatie nodig heeft om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Waarom is een ISO 27001 certificering belangrijk?

Het behalen van een ISO 27001 certificering toont aan dat jouw organisatie voldoet aan de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiliging. Het geeft klanten, partners en andere belanghebbenden het vertrouwen dat jouw organisatie de juiste maatregelen heeft genomen om hun gegevens te beschermen. Bovendien kan het helpen om te voldoen aan wettelijke vereisten en kan het concurrentievoordeel bieden door aan te tonen dat jouw organisatie serieus omgaat met informatiebeveiliging.

Naast het voldoen aan wettelijke eisen, is de praktische uitvoering en bewustwording binnen de organisatie en bij de medewerkers net zo belangrijk. Vaak wordt de certificering gezien als een administratieve last, die je “even snel in de pocket moet hebben” om de certificering te verkrijgen. Wij vinden dat dat niet het doel zou moeten zijn. 

De certificering is een middel om ervoor te zorgen dat de organisatie en haar medewerkers effectief kunnen omgaan met aspecten van informatiebeveiliging. De ISO-norm biedt kaders en richtlijnen om deze aspecten structureel en consequent te implementeren binnen de organisatie.

Het belang van een ISO 27001 audit

Een cruciaal onderdeel van het behalen en behouden van de ISO 27001 certificering is het uitvoeren van regelmatige audits. Tijdens een audit worden alle aspecten van het ISMS beoordeeld om te controleren of ze voldoen aan de vereisten van de ISO-norm. Dit omvat het evalueren van het beleid en de procedures, het controleren van de implementatie van beveiligingsmaatregelen, en het beoordelen van de effectiviteit van het systeem.

Een jaarlijkse interne audit wordt gevolgd door een externe audit. Iedere 3 jaar is het noodzakelijk om een hercertificering te verwerken. Een ISO 27001 audit wordt uitgevoerd door een externe auditor, die onafhankelijk en objectief kan beoordelen of aan alle eisen wordt voldaan. Deze auditor zal een grondige analyse uitvoeren en een gedetailleerd rapport opstellen met bevindingen en aanbevelingen voor verbetering. Het voordeel hiervan? Interne efficiëntie. Doordat je als bedrijf de gestructureerde aanpak rondom de ISO-norm hanteert, worden processen en procedures geoptimaliseerd. Dit kan leiden tot verbeterde efficiëntie en effectiviteit binnen de organisatie, evenals tot een betere bewustwording en training van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. 

Het verschil tussen een interne en externe audit

Het belangrijkste verschil tussen een interne en externe audit ligt in hun doelstellingen. Een interne audit, vaak uitgevoerd door een externe adviseur zonder belangenverstrengeling, richt zich op het verbeteren van de interne organisatie. Het identificeert kansen, risico’s en verbeterpunten, en controleert of het managementsysteem effectief wordt toegepast. Dit helpt de organisatie voor te bereiden op de externe audit. Een externe audit daarentegen, uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende Instantie (CI), beoordeelt of de organisatie voldoet aan de ISO 27001 normen en wet- en regelgeving. De externe audit bestaat uit een grondig onderzoek in twee fasen en resulteert, bij succes, in de certificering die aantoont dat de organisatie voldoet aan de gestelde eisen.

Voor wie is ISO 27001 van belang?

Om eerlijk te zijn, is de ISO 27001 certificering voor elke organisatie relevant die waarde hecht aan informatiebeveiliging en risicobeheersing. Als organisatie wil je natuurlijk dat je klanten, partners en andere belanghebbenden het vertrouwen hebben dat jouw organisatie alles eraan wil doen om hun gegevens te beschermen.

De kosten van de certificering

Een veelgestelde vraag bij organisaties die overwegen om de ISO 27001 certificering te behalen, is: “Wat zijn de kosten?” Het is belangrijk om te begrijpen dat de kosten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte en complexiteit van de organisatie, de bestaande mate van conformiteit met de norm, en of er al dan niet externe expertise nodig is.

Voorbeelden van kostenposten van de ISO 27001 certificering, zijn:

Consultancykosten: Het inhuren van gespecialiseerde consultants om te helpen bij het ontwerp, de implementatie en het beheer van het ISMS.

(Awareness)training: Het opleiden van medewerkers over informatiebeveiliging en het ISMS, om dit onderdeel te maken van de dagdagelijkse operatie.

Audits: De kosten voor het uitvoeren van interne en externe audits om de conformiteit met de norm te beoordelen.

Certificeringskosten: De kosten voor het aanvragen en behouden van de ISO 27001 certificering bij een geaccrediteerde certificeringsinstantie.

Deze kosten moeten worden gezien als een investering, die aanzienlijke voordelen biedt op de lange termijn. Denk hierbij aan verbeterde beveiliging, verhoogd vertrouwen van klanten en partners, en mogelijke kostenbesparingen. Een goede informatiebeveiliging kan namelijk helpen bij het voorkomen van datalekken, cyberaanvallen en andere beveiligingsincidenten, die aanzienlijke financiële schade kunnen veroorzaken. Dit omvat niet alleen directe verliezen, maar ook kosten gerelateerd aan reputatieschade en herstelwerkzaamheden.

Overall kun je dus stellen dat het een waardevolle investering is in de bescherming van informatie en het beheer van risico’s.

Doe de ISO 27001 checklist

Om te bepalen of jouw organisatie klaar is voor de ISO 27001 certificering, kan het handig zijn om een checklist te gebruiken die alle vereisten van de norm omvat. Een checklist kan helpen om eventuele hiaten in het huidige beveiligingsbeleid en de procedures te identificeren, zodat actie ondernomen kan worden om deze aan te pakken.

Deze punten kunnen in je checklist worden opgenomen:

Beleid voor informatiebeveiliging

Risicobeoordeling en risicobeheer

Beveiligingsmaatregelen voor fysieke en logische toegangscontrole

Beveiliging van communicatie en informatieoverdracht

Incidentrespons en herstelmaatregelen

Continue monitoring en evaluatie van het ISMS

Door deze checklist te doorlopen en de nodige maatregelen te nemen om eventuele hiaten aan te pakken, kan jouw organisatie zich goed voorbereiden op een succesvolle ISO 27001 certificering.

We helpen graag!

Wij zijn als SuitIT trots op onze ISO 27001 certificering, en zetten ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten, partners en medewerkers optimaal beveiligd zijn en blijven. Als IT-bedrijf willen we jouw organisatie graag de juiste handvaten geven, om aan de ISO-norm te kunnen voldoen. In deze blog vertellen we het belang van het hebben van een ISO-gecertificeerde IT-partner.

Wil je meer weten over het behalen van de ISO 27001 certificering of het verbeteren van jouw informatiebeveiliging? Neem gerust contact met ons op via de website https://suitit.nl/ of mail ons op [email protected].

 

PARTNERS