Om deze reden kies je voor een ISO-gecertificeerde IT-partner

netwerkbeheer

ISO-certificering

Informatiebeveiliging is een onderwerp dat bijna niet meer weg te denken is. Wetgeving rondom privacy wordt steeds strenger, en terecht. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om gevoelige informatie te beschermen. Zeker in de IT is het handhaven van hoge kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen van groot belang. Met een ISO-certificering kunnen bedrijven aantonen hun informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement op orde te hebben. Zo’n keurmerk is voor vele organisaties die op zoek gaan naar een IT-partner een belangrijk vereiste. In deze blog leggen we uit waarom je het beste voor een ISO-gecertificeerde IT-partner kiest.

Verschillende ISO-certificeringen

ISO-certificeringen zijn wereldwijd erkende normen die richtlijnen en maatstaven vaststellen voor processen, producten en diensten. Ze omvatten een breed scala aan domeinen, waaronder kwaliteitsmanagement, informatieveiligheid, milieubeheer en meer. Voor IT-bedrijven zijn enkele van de meest relevante ISO-certificeringen onder andere:

ISO 9001: ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het beschrijft de eisen voor het opzetten, implementeren en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Het doel van ISO 9001 is om de klanttevredenheid te verhogen door te zorgen voor consistente producten en diensten die voldoen aan de vereisten en voldoen aan de wettelijke en regelgevende normen.

ISO 27001: ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Het legt de eisen vast voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) binnen een organisatie. Het doel van ISO 27001 is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen en zo de informatiebeveiliging op een systematische en gedisciplineerde manier te benaderen.

NEN 7510: NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is gebaseerd op de ISO 27001-norm, maar aangepast aan de specifieke behoeften en regelgeving van de gezondheidszorg in Nederland. NEN 7510 legt de nadruk op het beschermen van patiëntinformatie en andere gevoelige medische gegevens. Het biedt richtlijnen voor het implementeren van effectieve informatiebeveiligingsmaatregelen binnen zorginstellingen om de privacy van patiënten te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.

Waarom in zee gaan met een ISO-gecertificeerd IT-bedrijf

Ben je van plan om in zee te gaan met een IT-bedrijf? Dan betekent dat niet alleen dat deze partij hun informatiebeveiliging en managementsysteem op orde heeft, ook de medewerkers zijn getraind. Deze awareness, kennis en mindset nemen alle medewerkers naar jou mee als klant. Verder nog enkele andere belangrijke meerwaarden van een ISO-gecertificeerde IT-partner.

Informatiebeveiliging: Een IT-bedrijf met een ISO 27001-certificering heeft aantoonbaar effectieve maatregelen genomen om informatiebeveiliging te waarborgen. Dit is van cruciaal belang, vooral als jouw organisatie gevoelige gegevens behandelt. Door te kiezen voor een gecertificeerd bedrijf verklein je het risico op gegevensinbreuken en verlies van vertrouwelijke informatie.

Risicobeheer: ISO-certificeringen vereisen een gestructureerde aanpak van risicobeheer. Gecertificeerde IT-bedrijven identificeren en beoordelen potentiële risico’s die van invloed kunnen zijn op hun dienstverlening. Dit betekent dat ze proactief werken aan het minimaliseren van risico’s en het garanderen van de continuïteit van hun diensten, wat zich vertaalt in een stabiele en betrouwbare samenwerking voor je organisatie.

Vertrouwen en reputatie: Het werken met een gecertificeerd IT-bedrijf versterkt het vertrouwen en de reputatie van je organisatie. Je laat je klanten en stakeholders zo zien dat je serieus omgaat met kwaliteit, informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Efficiëntie en effectiviteit: ISO-gecertificeerde bedrijven implementeren gestandaardiseerde processen en best practices. Dit leidt tot verbeterde efficiëntie en effectiviteit van de geleverde diensten. Al met al mag je verwachten dat projecten soepeler verlopen en dat doelen binnen de afgesproken tijd en budget worden behaald.

ISO-certificeringen zijn meer dan alleen keurmerken; het zijn essentiële hulpmiddelen die IT-bedrijven in staat stellen om overeind te blijven tussen concurrenten. Door zich te houden aan wereldwijde normen en beste praktijken, verbeteren deze certificeringen niet alleen de geloofwaardigheid, maar stimuleren ze ook operationele sterkte, klanttevredenheid en innovatie. Terwijl het technologische landschap blijft evolueren, blijft het belang van ISO-certificeringen in IT-bedrijven onwrikbaar, en legt het de basis voor groei en succes.

Informatiebeveiliging bij SuitIT

Bij SuitIT hebben we een sterke focus op digitale beveiliging in relatie tot onze systemen. Toen de AVG eenmaal een feit was, hebben we dan ook meteen stappen ondernomen om onze ISO 27001- en NEN7510-certificering te halen. En die hebben we onlangs nog met succes weten te verlengen. Wil je weten wat onze certificeringen inhouden en wat dat concreet betekent voor onze dienstverlening? We leggen dit graag uit. Neem vrijblijvend contact op!

PARTNERS